Servisné body Oriflame

Ovládanie mapy: Pre lepšiu orientáciu, mapa sa da posúvať, približovať aj vzdiaľovať tak, ako Vám to vyhovuje.


Číslo bodu Mesto Adresa Kontakt Správca Otv. hodiny
252 Bánovce nad Bebravou
ukáž na mape
Sládkovičova 737/23 vedľa lekárne Lipa
957 01 Bánovce nad Bebravou
903383966
správkyňa aj vedúca
Božena Bobušová
st. 12:30 - 16:30 /tovar/
pi. 14:30 - 16:30 /tovar/
115 Banská Bystrica
ukáž na mape
Námestie Slobody č. 5 za TATRA BANKOU a KNK,
schodisko 1.posch, budova VDI ROZKVET
974 01 Banská Bystrica
915849206
905170526
911166999
číslo na SEB
vol. len počas
úrad.hodín
spr. Anna Litvíková
ved. Oľga Obernauerová
ut. 12:00 - 17:00 /tovar/
st. 12:00 - 17:00 /tovar/
št. 12:00 - 18:00 /tovar/
17 Banská Bystrica
ukáž na mape
Sitnianska 4
974 11 Banská Bystrica - Sásová
948037008
správkyňa aj vedúca
Zuzana Eliášová
po. 10:00 - 13:00 14:00 - 17:00 /tovar/
st. 10:00 - 13:00 14:00 - 17:00 /tovar/
št. 10:00 - 13:00 14:00 - 17:00 /tovar/
219 Banská Štiavnica
ukáž na mape
Kolpašská 1
969 01 Banská Štiavnica
915979248
spr. Anastázia Ivaničová st. 13:00- 17:00 /tovar/
pi. 13:00- 15:00 /tovar/
62 Bardejov
ukáž na mape
SOU Strojárske, prízemie
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
905225643
915980755
správkyňa a vedúca.
Beáta Pangracová
st. 12:30 - 16:30 /tovar/
pi. 12:00 - 15:00 /tovar/
175 Bratislava
ukáž na mape
Černyševského 13
851 01 Bratislava
915980991
správkyňa aj vedúca
Renáta Matláková
ut. 14:00 - 18:00 /tovar/
st. 14:00 - 18:00 /tovar/
št. 14:00 - 18:00 /tovar/
184 Bratislava
ukáž na mape
Drieňová 40
/OD Budúcnosť, prízemie/
821 02 Bratislava
915849273
903445857
915849272
spr. Marta Leváková
ved. Denisa Tausberíková
po. 13:00 - 16:00 /tovar/
st. 13:00 - 18:00 /tovar/
pi. 13:00 - 18:00 /tovar/
244 Bratislava
ukáž na mape
Bulíkova 19
851 04 Bratislava
915849297
903455334
905221615
spr. Katarína Lindnerová
ved. Anna Opártyová
po. 14:00 - 18:00 /tovar/
st. 14:00 - 18:00 /tovar/
52 Brezno
ukáž na mape
Nám. M.R.Štefánika 14 /na prízemi vo dvore/
977 01, Brezno
918511456
907587980
spr. Hana Dovalová
ved. Katarína Jamrichová
ut. 12:00 - 16:00 /tovar/
st. 12:00 - 17:00 /tovar/
pi. 12:00 - 16:00 /tovar/
97 Bytča
ukáž na mape
Mierová 1020/3 /mestská knižnica, 1. posch./
014 01 Bytča
905337093
správkyňa aj vedúca
Katarína Šindelová
st. 10:00 - 15:00 /tovar/
št. 10:00 - 15:00 /tovar/
106 Čadca
ukáž na mape
Malá 70 /Budova nad Maximom 1. poschod./
022 01 Čadca
903841203
správkyňa aj vedúca
Dáša Brišová
po. 12:00 - 16:00 /tovar/
st. 12:00 - 16:00 /tovar/
pi. 12:00 - 16:00 /tovar/
53 Detva
ukáž na mape
A. Bernoláka 23
96212 Detva
905327071
905240100
spr. Irena Rožánková
ved. Michal Rožánek
st. 12:00 - 17:00 /tovar/
št. 12:00 - 15:00 /tovar/
pi. 12:00 - 17:00 /tovar/
23 Dolný Kubín
ukáž na mape
Ťatliakova 2051/8
/bývala budova Nár. frontu na 5. posch./
026 01 Dolný Kubín
915849308
903542940
správkyňa aj vedúca
Mária Staníková
ut. 12.00 - 15.00
st. 10.00 - 12:00 13:00 - 16:30 /tovar/
50 Dubnica nad Váhom
ukáž na mape
Centrum II.77/12 bezbariér. bytovka, prízemie
018 41 Dubnica nad Váhom
907724131
správkyňa aj vedúca
Gabriela Suchárová
po. 13:00 - 15:30 /tovar/
st. 13:00 - 17:00/tovar/
34 Dunajská Streda
ukáž na mape
Alžbetínske námestie 1194/1 /byv. budova ONV
929 01 Dunajská Streda
903406107
spr. Tibor Jurányi po. 13:00 - 16:30 /tovar/
st. 13:00 - 16:30 /tovar/
240 Dunajská Streda
ukáž na mape
Jesenského 5026/13A /budova Allianzu/
929 01 Dunajská Streda
918709202
správkyňa aj vedúca
Eva Horváthová
št. 13:00 - 16:00 /tovar/
67 Fiľakovo
ukáž na mape
Biskupická 2
/budova pošty/, 986 01 Fiľakovo
904668493
správkyňa aj vedúca
Diana Szabová
pi. 14:00 - 16:00 /tovar/
121 Galanta
ukáž na mape
Cintorínska-Sídlisko Jas 936/pri stariom cintoríne
v budove starej Mototechny na prízemí/
924 01 Galanta
907673900
správkyňa aj vedúca
Ildikó Haszterman
ut. 12:00 - 17:00 /tovar/
št. 12:00 - 17:00 /tovar/
89 Gelnica
ukáž na mape
Hlavná 2 /vedľa lekárne Alfa/
056 01 Gelnica
915849223
915556460
spr. Anna Macejková
ved. Anton Poliček
st. 13:00 - 16:00 /tovar/
pi. 12:30 - 15:30 /tovar/
75 Handlová
ukáž na mape
Lipova 8 /býv. internát Obch. Akadémie/
č. dv. 56, prízemie, 972 51 Handlová
918313722
správkyňa aj vedúca
Miroslava Vicanová
st. 12:00 - 16:00 /tovar/
št. 12:00 - 16:00 /tovar/
181 Hliník nad Hronom
ukáž na mape
Nám. SNP 90, /v TIPOSE/
966 01, Hliník nad Hronom
915849305
914249960
spr. Viera Ďurčíková
ved. Katarína Slašťanová
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 13:00 - 17:00 /tovar/
21 Hlohovec
ukáž na mape
Za poštou 7
920 01 Hlohovec
915849274
908463320
spr. Ľubica Kúdeľová
ved. Irena Uhráková
po. 12:30 - 16:30 /tovar/
st. 12:30 - 17:00 /tovar/
84 Hnúšťa
ukáž na mape
Francisciho 186 /budova služieb/
981 01 Hnúšťa
918511456
905391924
spr. Hana Dovalová
ved. Mária Porubiaková
st. 10:30 - 16:00 /tovar/
pi. 10:30 - 16:00 /tovar/
241 Holíč
ukáž na mape
Námestie mieru 266/3 /nad lekárňou/
908 51 Holíč
905834958
správkyňa aj vedúca
Eva Miklovičová
po. 12:00 - 16:00/tovar/
st. 12:00 - 17:00 /tovar/
74 Hriňova
ukáž na mape
Partizánska 1613 /spoločenský dom/
96205 Hriňová
915849206
915849303
905931727
905608316
spr. Anna Litvíková
ved. Emília Lalíková
ved. Eva Pytliaková
ved. Dana Trebulová
po. 14:00 - 16:00 /tovar/
st. 14:00 - 16:00 /tovar/
230 Hrubý Šúr
ukáž na mape
Hrubý Šúr 432
903 01 Hrubý Šúr
905757301
spr. Daniel Ornyi st. 17:00 - 21:00 tovar/
40 Humenné
ukáž na mape
Kukoreliho 60 /budova Národného Frontu 62/
066 01 Humenné
915849245
915901649
spr.Dana Tornyošová
ved. Agáta Sabolová
po. 13:00 - 17:00 /tovar/
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 12:00 - 16:00 /tovar/
192 Ilava
ukáž na mape
Štúrova 296 /oproti Lidlu/
019 01 Ilava
907034871
907034871
spr. Iveta Siranová
ved. Iveta Ševčíková
st. 15:00 - 17:00 /tovar/
pi. 14:00 - 17:00 /tovar/
259 Jasov
ukáž na mape
Hlavná 38
04423 Jasov
915849348
905901381
spr. Mária Chvojková
ved. Kristína Ficsórová
št. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 13:00 - 17:00 /tovar/
229 Jelšava
ukáž na mape
Kúpeľná 206 /potraviny Jamajka/
049 16 Jelšava
907342964
910932346
spr. Mária Vojtková
ved. Božena Laciaková
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 13:00 - 17:00 /tovar/
64 Kežmarok
ukáž na mape
bývalá budova VZP, prízemie
Baštová 6, 060 01 Kežmarok
915898704
správkyňa aj vedúca
Jana Smoleňová
st. 13:30 - 17:30 /tovar/
pi. 13:30 - 17:30 /tovar/
177 Kežmarok
ukáž na mape
ul. Martina Lányiho 1
/nákupné stredisko Zlatý Bažant/
060 01 Kežmarok
915849345
správkyňa aj vedúca
Viera Labudová
po. 10:00 - 15:30 /tovar/
st. 12:30 - 17:00 /tovar/
138 Kolárovo
ukáž na mape
Kostolné námestie 5
946 03 Kolárovo
915849247
905584249
spr. Daniela Šonová
ved. Helena Csomorová
št. 15:00 - 17:30 /tovar/
31 Komárno
ukáž na mape
Záhradnícka 16 /prízemie, miestnosť č.4/
945 01 Komárno
907746433
spr. Borbala Dráfiová
ved. Mária Kukelová
po. 16:00 - 18:00 /tovar/
st. 16:00 - 18:00 /tovar/
pi. 16:00 - 18:00 /tovar/
159 Košice
ukáž na mape
Letná 45 /Business centre 2. posch./
miestnost č. 249/ 040 22 Košice
949190078
správkyňa aj vedúca
Nadežda Petrovská
po. 13:00-17:00 /tovar/
st. 11:00 - 17:00 /tovar/
št. 10:00 - 17:00 /tovar/
160 Košice
ukáž na mape
Tr. SNP 88 ,
/prizemie -vedla sklenarstva/
040 11 Košice
915849245
910964152
spr. Dana Tornyošová
ved. Silvia Havalová
ut. 13:00 - 17:00 /tovar/
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 10:00 - 16:00 /tovar/
163 Košice
ukáž na mape
Čajakova 5
FREEDOM PARK kancelaria č. 112, prízemie
040 01 Košice
905433351
správkyňa aj vedúca
Marta Krigovská
po. 13:00 - 17:00 /tovar/
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
260 Košice
ukáž na mape
Staničné námestie 13
04001 Košice
915849348
918439832
spr. Mária Chvojková
Dudziková Zuzana
ut. 13:00 - 17:00 /tovar/
st. 16:00 - 18:00 /tovar/
pi. 13:00 - 17:00 /tovar/
261 Košice
ukáž na mape
Mojmírova 8, prízemie
04001 Košice
908086815
spr. Silvia Mrázová
ved. Alžbeta Takácsová
po. 12:00 - 16:00 /tovar/
st. 10:00 - 18:00 /tovar/
pi. 12:00 - 17:00 /tovar/
68 Kysucké Nové Mesto
ukáž na mape
Námestie Slobody 72
024 01 Kysucké nové Mesto
917088864
správkyňa aj vedúca
Martina Kakusová
st, 10:00 - 16:00 /tovar/
št. 10:00 - 16:00 /tovar/
176 Lipany
ukáž na mape
Nám.sv.Martina 39,
/administratívna budova/ 1.posch.
082 71 Lipany
905531674
905849361
911983378
spr. Adriana Bartková
ved. Štefánia Bartková
po. 13:00 - 15:00 /tovar/
st. 13:00 - 15:00 /tovar/
128 Liptovský Hrádok
ukáž na mape
Ul. Jána Martinku 887, nam.vedľa VUB
033 01 Liptovský Hrádok
915857591
915469601
spr. Jana Húsková
ved. Oľga Vojtíková
st. 10:00-12:00 12:30-15:00 /tovar/
48 Liptovský Mikulaš
ukáž na mape
Štúrova 1968, /PRIOR, 3. posch./
031 01 Liptovský Mikulaš
915849237
905552303
spr. Beáta Awadová
ved. Ingrid Sekey
st. 12:00 - 16:30 /tovar/
pi. 12:00 - 16:30 /tovar/
122 Liptovský Mikuláš
ukáž na mape
Štúrova 1 /Prior, 3. posch./
031 01 Liptovský Mikuláš
915984049
správkyňa aj vedúca
Soňa Jacková
po. 12:00 - 16:00 /tovar/
st. 11:00 - 16:00 /tovar/
št. 12:00 - 16:00 /tovar/
46 Lučenec
ukáž na mape
Novohradská 3
984 01 Lučenec
915849254
spr. Marta Mózerová st. 12:00 - 16:00 /tovar/
pi. 13:00 - 16:00 /tovar/
116 Lučenec
ukáž na mape
T.G.Masaryka 14/A
984 01 Lučenec
915849328
908997610
spr. Lea Boháčová
ved. Jela Kesziová
st. 11:30 - 16:30 /tovar/
pi. 14:00 - 16:30 /tovar/
18 Malacky
ukáž na mape
Pribinova 2
901 01 Malacky
903711954
904801510
spr. Ľudmila Holánová
ved. Viera Geregová
po. 15:00 - 18:00 /tovar/
st. 11:00 - 14:00 /tovar/
44 Martin
ukáž na mape
Kukučínova 1
/bud. JMF SR, prízemie/
036 01 Martin
905163878
903810046
spr. Marta Valentová
ved. Dáša Luscoňová
po. 11:00 - 17:00 /tovar/
st. 11:00 - 17:00 /tovar/
št. 11:00 - 15:00 /tovar/
104 Martin
ukáž na mape
Priehradka 20
budova UNITES, 3.poschodie, č.d. 312
036 01 Martin
903504467
915849239
správkyňa aj vedúca
Jela Buchová
ut. 11:00 - 12:00 13:00 - 17:00 /tovar/
št. 11:00 - 12:00 13:00 - 17:00 /tovar/
190 Martin
ukáž na mape
A.Kmeťa 18 /St Martin Centrum
Pasáž oproti Jednote pri kine Moskva/
036 01 Martin
915988227
správkyňa aj vedúca
Mária Ivanová
ut. 10:00 - 15:00 /tovar/
st. 10:00 - 17:00 /tovar/
št. 10:00 - 17:00 /tovar/
pi. 10:00 - 17:00 /tovar/
11 Michalovce
ukáž na mape
Masarykova 42 /Matica Slovenská/
Michalovce 071 01
911645227
správkyňa aj vedúca
Ing. Blanka Lovecká
st. 14:00 - 17:00 /tovar/
pi. 13:00 - 17:00 /tovar/
36 Michalovce
ukáž na mape
Námestie osloboditeľov 2
/pri hoteli DRUŽBA/
071 01 Michalovce
915849245
918643606
spr. Dana Tornyošová
ved.Svetlana Ihnátová
po. 14:00 - 16:00 /tovar/
st. 14:00 - 17:30 /tovar/
št. 14:00 - 17:00 /tovar/
154 Moldava nad Bodvou
ukáž na mape
Tehelná 32
045 01 Moldava nad Bodvou
918781107
055/4602532
správkyňa aj vedúca
Alžbeta Šuszterová
st. 14:00 - 18:00 /tovar/
št. 15:00 - 17:00 /tovar/
19 Myjava
ukáž na mape
M.R.Štefánika 931/52
907 01 Myjava
908287165
spr. Xenia Knéblová
ved. Zuzana Krčová
st. 14:00 - 17:00 /tovar/
83 Námestovo
ukáž na mape
Ul.Štefániková č.214 Polyf.dom Daniela 1.posch
02901 Námestovo
903660982
správkyňa aj vedúca
Júlia Jašúrová
st. 11:00 - 16:00 /tovar/
pi. 11:00 - 13:00 /tovar/
38 Nitra
ukáž na mape
Coboriho 2 /oproti Polygónu na prízemí vedľa zdravot.
poisťovne Dôvera/
949 01 Nitra
905962857
915849234
správkyňa aj vedúca
Renáta Hubinská
po. 10:00 - 16:00 /tovar/
st. 10:00 - 17:30 /tovar/
št. 10:00 - 16:00 /tovar/
105 Nitra
ukáž na mape
Piaristická 2 /budova STAPRINGU/
949 01 Nitra
905791875
037/6542348
spr. Alexandra Maruniaková st. 10:00 - 13:00 14:00 - 17:30 /tovar/
pi. 10:00 - 15:00 /tovar/
180 Nitra
ukáž na mape
Štefánikova 50 /mestská tržnica,prízemie,
vchod z ulice, bývala cukráreň/
949 01 Nitra
915849279
905533360
spr. Anna Fúsková
ved. Jana Košecká
po. 10:00 - 16:00 /tovar/
ut. 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00 /tovar/
st. 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00 /tovar/
št. 10:00 - 16:00 /tovar/
258 Nitra
ukáž na mape
Štefánikova 64
94901 Nitra
918688735
902351935
spr. Marta Lyžičiarová
ved. Andrea Kontárová
po. 10:00 - 16:00 /tovar/
st. 10:00 - 17:00 /tovar/
št. 10:00 - 16:00 /tovar/
216 Nová Ľubovňa
ukáž na mape
Nová Ľubovňa 717 / rodinný dom/
06511 Nová Ľubovňa
915849345
908311439
907134246
spr. Ing. Viera Labudová
ved. Katarína Kaletova
po. 13:00 - 17:00 /tovar/
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
25 Nové mesto nad Váhom
ukáž na mape
Krčméryho 3
915 01 Nové mesto nad Váhom
918688734
905822546
spr. Jarmila Drobná
ved. Jarmila Hrevušová
po. 14:00 - 18:00 /tovar/
st. 13:00 - 18:00 /tovar/
41 Nové Zámky
ukáž na mape
Letomostie 2
940 56 Nové Zámky
905405723
035/6449630
správkyňa aj vedúca
Dana Csákváriová
ut. 14:00 - 16:00 /tovar/
st. 09:00 - 11:00 /tovar/
št. 14:00 - 16:00 /tovar/
202 Nové Zámky
ukáž na mape
Rákocziho 12, /Hotel KORZO/
940 56 Nové Zámky
905395361
915469523
spr. Patrik Bršel
ved.Viera Bršelová
po. 13:00 - 15:00 /tovar/
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 10:30 - 14:30 /tovar/
47 Partizánske
ukáž na mape
Nám. SNP 1 /budova PRIOR-u, v strede mesta /
958 01 Partizánske /vrátnica/
915849210
909236246
spr. Terézia Čerešníková
ved. Mária Važanová
ut. 12:30 - 16:30 /tovar/
št. 12:30 - 16:30 /tovar/
63 Pezinok
ukáž na mape
budova Kultúrneho domu
Holubyho 42, 902 01 Pezinok
903441105
903426459
spr. Alena Pesslová
ved. Dana Kňažíková
po. 14:00 - 17:00 /tovar/
st. 15:00 - 18:00 / tovar/
33 Piešťany
ukáž na mape
Kuzmányho 3
92101 Piešťany
911905736
správkyňa aj vedúca
Xenia Knéblová
po. 13:00 - 17:00 /tovar/
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
179 Podhorie
ukáž na mape
Podhorie 65
969 82 Podhorie
915979248
spr. Anastázia Ivaničová st. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 13:00 - 15:00 /tovar/
76 Poltár
ukáž na mape
Železničná 5, internát Stredná spojená škola
98701 Poltár
918511456
spr. Hana Dovalová št. 11:00 - 16:00 /tovar/
39 Poprad
ukáž na mape
Wolkerova 450/3
058 01 Poprad
949849281
907845228
spr. Emília Flaugnatti
ved.Slávka Stoilovová
st. 12:30 - 18:30 /tovar/
pi. 12:30 - 17:00 /tovar/
249 Poprad
ukáž na mape
Dostojevského 12 /nakup. centrum Výkrik/
058 01 Poprad
915849345
správkyňa aj vedúca
Viera Labudová
št. 12:00 - 17:00 /tovar/
30 Prešov
ukáž na mape
Jarkova 89 /v budove elektroplastu oproti kaviarni
CARPE DIEM , parkovanie vo dvore/
080 01 Prešov
908657280
915849208
905758888
051/7720454
spr. Natália Artimová
ved. Martina Štalmachová
ut. 11:30 - 17:00 /tovar/
st. 11:30 - 17:00 /tovar/
št. 11:30 - 17:00 /tovar/
pi. 10:00 - 15:00 /tovar/
246 Prešov
ukáž na mape
Pod Hájom 16 (konecna zastavky Sibírska)
budova SEMOS, 08001 Prešov
948857259
948151619
spr. Jana Pavlíková
ved. Soňa Pavlíková
st. 11:00 - 17:00/tovar/
pi. 11:00 - 17:00 /tovar/
42 Prievidza
ukáž na mape
Murgaša 1 /pri kine Baník/
971 01 Prievidza
915849322
správkyňa aj vedúca
Zlata Košťálová
st. 11:30 - 17:00 /tovar/
št. 11:30 - 17:00 /tovar/
109 Prievidza
ukáž na mape
Matice slovenskej 2659-1
971 01 Prievidza
905296250
908920665
správkyňa aj vedúca
Darina Bogárová
po. 10:00 - 15:00 /tovar/
st. 10:00 - 17:00 /tovar/
št. 10:00 - 17:00/tovar/
187 Prievidza
ukáž na mape
Nám. Slobody 22, Hotel Hviezda /2. posch. č.dv. 212/
971 01 Prievidza
905598772
správkyňa aj vedúca
Katarína Jánošková
st. 11:00 - 17:00 /tovar/
pi. 11:00 - 17:00 /tovar/
32 Púchov
ukáž na mape
Moyzesova 1744 /vchod vedľa obchodu Brodway
pešia zóna oproti fontáne 1.pos./ 020 01 Púchov
903358350
správkyňa aj vedúca
Marcela Kadrliaková
po. 13:30 - 16:00 /tovar/
st. 13:30 - 17:00 /tovar/
135 Rajec
ukáž na mape
Námestie SNP 18,
/dom služieb priestory cukrárňe/ 015 01 Rajec
915885420
911971388
správkyňa aj vedúca
Soňa Antalová
st. 13:30 - 16:00 /tovar/
57 Revúca
ukáž na mape
Gymnázium M.Kukučína, Clementisova 1166
050 01 Revúca
907342964
904994154
spr. Mária Vojtková
ved. Gabriela Mikuliková
st. 14:00 - 17:00 /tovar/
pi. 14:00 - 16:00 /tovar/
152 Revúca
ukáž na mape
M. R. Štefánika 1399/ 6a
050 01 Revúca
1.posch.
915849249
918781425
spr. Ivana Pohorelská
ved. Monika Polubňáková
po. 14:00 - 16:30 /tovar/
št. 12:30 - 17:00 /tovar/
15 Rimavská Sobota
ukáž na mape
Malohontská 1931 /dom služieb prízemie/
979 01 Rimavská Sobota
915849249
915849200
spr. Ivana Pohorelská
ved. Danka Novosadová
ut. 11:00 - 16:00 /tovar/
st. 11:00 - 17:00 /tovar/
pi. 11:00 - 16:30 /tovar/
255 Rimavská Sobota
ukáž na mape
Hviezdoslavova 3, 1.posch budova bývalej soc.poist.
979 01 Rimavská Sobota
907342964
spr. Mária Vojtková
ved. Ľudmila Hanzelová
po. 14:00- 17:00 /tovar/
st. 14:00 - 17:00 /tovar/
55 Rožňava
ukáž na mape
Námestie Baníkov 1
04801 Rožňava
905173955
správkyňa aj vedúca
Gréta Töröková
po. 12.00 - 16:00 /tovar/
st. 14:00 - 16:00 /tovar/
št. 12:00 - 16:00 /tovar/
13 Ružomberok
ukáž na mape
Plavisko 7
034 01 Ružomberok
908547027
907651821
spr. Tatiana Šindléryová
ved. Tatiana Koleňová
po. 11:00 - 16:00 /tovar/
st. 11:00 - 16:00 /tovar/
134 Ružomberok
ukáž na mape
Mostová 1
034 01 , Ružomberok
915984049
905314871
spr. Eugénia Kolláriková
ved. Ing Eugénia Kolláriková
st. 12:00 - 16:00 /tovar/
št. 12:00 - 16:00 /tovar/
90 Sabinov
ukáž na mape
Námestie Slobody 50, /2.poschodie/
083 01 Sabinov
915898716
915992690
spr. Eva Hajtolová
ved. Janka Krupová
st. 13:00 - 16:00 /tovar/
pi. 13:00 - 16:00 /tovar/
69 Šahy
ukáž na mape
J.Rotaridesa 15,
936 01 Šahy
917792804
907666503
spr. Denisa Balažová
ved. Bicskeyová Rita
st. 13:00 - 16:30 /tovar/
pi. 13:00 - 16:30 /tovar/
161 Šaľa
ukáž na mape
Hlavná 73
927 01 Šaľa
915849201
spávkyňa aj vedúca
Katarína Kuzmická
st. 15:00 - 18:00 /tovar/
pi. 12:00 - 15:30 /tovar/
66 Šamorín
ukáž na mape
Gazdovský rad 41 /Dom služieb/
931 01 Šamorín
918709202
správkyňa aj vedúca
Eva Horváthová
po. 13:00 - 16:30 /tovar/
st. 13:00 - 16:30 /tovar/
131 Senec
ukáž na mape
Mierové námestie 6 /pasáž vedľa MsÚ/
903 01 Senec
915849237
905462311
spr. Beata Awadová
ved. Maja Formánková
ut. 10:00 - 15:00 /tovar/
st. 13:30 - 16:30 /tovar/
št. 14:00 - 17:30 /tovar/
114 Senica
ukáž na mape
Hviezdoslavova 482
905 01 Senica
905708004
správkyňa aj vedúca
Ivana Garabášová
st. 13:30 - 17:00 /tovar/
pi. 13:30 - 17:00 /tovar/
118 Skalica
ukáž na mape
Královská 8 /oproti lekárni/
909 01 Skalica
905974350
správkyňa aj vedúca
Jana Juráčková
st. 13:00 - 16:00 /tovar/
pi. 13:00 - 16:00 /tovar/
56 Snina
ukáž na mape
Strojárska 3995/113
069 01 Snina
915849335
904971414
správkyňa aj vedúca
Ľudmila Župinová
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 13:00 - 15:00 /tovar/
85 Sobrance
ukáž na mape
Tibavská 34/ rodinný dom/
Sobrance 073 01
918984740
spr. Kamila Potucká
ved. Juraj Potucký
st. 15:00 - 17:00 /tovar/
pi. 14.00 - 18:00 /tovar/
28 Spišská Belá
ukáž na mape
Petzvalova 37
059 01 Spišská Belá
917358601
vedúca aj správkyňa
Marika Compelová
st. 13:30 - 16:30 /tovar/
pi. 13:30 - 16:30 /tovar/
45 Spišská Nová Ves
ukáž na mape
Zimná 37
podchod vedľa Kooperatívy
052 01 Spišská Nová Ves
903204051
902221639
spr. Jana Gálová
ved. Martina Gálová
st. 12:00 - 16:30 /tovar/
št. 12:00 - 16:30 /tovar/
pi. 12:00 - 15:00 / tovar/
250 Spišská Stará Ves
ukáž na mape
SNP 152
061 01 Spišská Stará Ves
914237981
správkyňa aj vedúca
Marcela Kozubová
st. 13:00 - 15:00 /tovar/
pi. 13:00 - 15:00 /tovar/
91 Stropkov
ukáž na mape
Šarišská 1950/12
091 01 Stropkov
915849335
908971501
správca a vedúca
Gabriela Jadlovská
st. 14:00 - 17:00 /tovar/
178 Sučany
ukáž na mape
Štiavnická cesta 747/14
038 52 Sučany
903810046
správkyňa aj vedúca
Dáša Luscoňová
st. 17.30 - 19:30 /tovar/
št. 17.00 - 19:00 /tovar/
222 Tisovec
ukáž na mape
Daxnerova 775 /1. poschodie/
980 61 Tisovec
917699601
spr. Martina Vrábľová st. 16:00 - 17:00 /tovar/
št. 16.00 - 17.00 /tovar/
206 Tlmače- Lipník
ukáž na mape
RELAX Centrum Námestie Odborárov
935 21 Tlmače
915884916
915793059
spr. Anna Valachová
ved. Dagmar Harmadyová
ut. 16:00 - 16:30 /tovar/
st. 16:00 - 16:30 /tovar/
186 Topoľčany
ukáž na mape
Obchodná 8, Obchodné centrum Korzo
955 01 Topoľčany
915849314
správkyňa aj vedúca
Iveta Priecelova
po. 10:30 - 17:00 /tovar/
st. 10:30 - 17:00 /tovar/
pi. 10:30 -17:00 /tovar/
81 Tornaľa
ukáž na mape
Hlavná 1
982 01 Tornaľa
915849200
správkyňa aj vedúca
Danka Novosadová
st. 12:00 - 14:00 /tovar/
št. 11:00 - 15:00 /tovar/
16 Trebišov
ukáž na mape
M.R. Štefánika 811/180 /oproti MS, cervena budova/
075 01 Trebišov
908609552
905638720
vol len počas
serv.hodín
správkyňa aj vedúca
Katarína Zubková
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 13:00 - 17:00 /tovar/
204 Trebišov
ukáž na mape
Družstevná 1399/ 3
075 01 Trebišov
907857516
917285690
spr. Beáta Szántová
ved. Zdenka Maďarová
po. 11:00 - 16:00 /tovar/
st. 11:00 - 16:00 /tovar/
29 Trenčín
ukáž na mape
Kniežaťa Pribinu 195
/oproti kinu Hviezda/
911 01 Trenčín
907703345
vedúca aj správkyňa
Martina Škrabanová
po. 11:30 - 14:00 /tovar/
st. 12:00 - 17:30 /tovar/
št. 11:30 - 17:00 /tovar/
pi. 11:30 - 14:00 /tovar/
49 Trnava
ukáž na mape
Kollárová 17 /oproti Irish Pub, vedla šport. štad./
917 01 Trnava
915898710
907625052
správkyňa aj vedúca
Jana Petrleničová
st. 12:00 - 18:00 /tovar/
št. 10:00 - 18:00 /tovar/
144 Trstená
ukáž na mape
Námestie M.R.Štefánika 7
02801 Trstená
918021960
905128862
Mariana Farkasová  
Katarína Gnidová    
ut. 13:30 - 14:30 /tovar/
št. 13:30 - 16:30 /tovar/
136 Turčianske Teplice
ukáž na mape
Banská 3 /rodinný dom oproti JEDNOTE/
039 01 Turčianske Teplice
908920665
907813565
spr. Darina Bogarová
ved. Helena Kružlicová
po. 09:00 - 17:00 /tovar/
ut. 09:00 - 17:00
st. 09:00 - 17:00 /tovar/
št. 09:00 - 17:00
pi. 09:00 - 17:00 /tovar/
so. 09:00 - 12:00
72 Tvrdošín
ukáž na mape
Vojtaššáková 554 (1.posch. budova Slov.sporit.)
027 44 Tvrdošín
908933949
spr. Viera Adamusová po. 10:00 - 15:00 /tovar/
st. 10:00 - 15:00 /tovar/
58 Veľký Krtíš
ukáž na mape
Nám. Škultétyho 7
990 01 Veľký krtíš
915849258
905232878
spr. Marcela Krnáčová
ved. Katarína Gyurászová
po. 11:00 - 16:00 /tovar/
ut. 11:00 - 16:00 /tovar/
st. 11:00 - 16:00 /tovar/
št. 11:00 - 16:00 /tovar/
pi. 11:00 - 16:00 /tovar/
227 Veľký Krtíš
ukáž na mape
Nemocničná 757, č.dv.34, /administrat.-obch. budova/
990 01 Veľký Krtíš
915849328
905923940
spr. Lea Boháčová
ved. Marianna Debnárová
st. 12:00 - 15:00 /tovar/
pi. 12:00 - 15:00 /tovar/
141 Vráble
ukáž na mape
Sídlisko Lúky 1122/88 budova OSBD za Tescom
952 01 Vráble
917462174
správkyňa aj vedúca
Marta Kvasňovská
st. 14:00 - 17:00 /tovar/
pi. 12:00 - 15:00 /tovar/
43 Vranov nad Topľou
ukáž na mape
M.R.Štefánika 876
093 01 Vranov nad Topľou
915849237
915849204
spr. Beáta Awadová
ved. Klára Vašková
st. 13:00 - 16:00 /tovar/
št. 13:00 - 16:00 /tovar/
148 Vranov nad Topľou
ukáž na mape
Námestie Slobody 1
093 01 Vranov nad Topľou
908838321
správkyňa aj vedúca
Mária Hudacká
po. 12:00 - 16:00 /tovar/
st. 12:00 - 17:00 /tovar/
št. 12:00 - 17: 00 /tovar/
113 Vrútky
ukáž na mape
Cyrila Metoda 11, Potraviny SAMA, poschodie/
038 61 Vrútky
915849292
správkyňa aj vedúca
Mgr. Salíniová Lenka
po.-pi. 10:00 - 16:00 /tovar/
86 Žiar nad Hronom
ukáž na mape
SNP 111
budova bývalej Agrobanky oproti Tescu
965 01 Žiar nad Hronom
905520356
915849305
správkyňa aj vedúca
Viera Ďurčíková
po. 11:00 - 17:00 /tovar/
st. 11:00 - 17:00 /tovar/
št. 11:00 - 17:00 /tovar/
20 Žilina
ukáž na mape
Horný Val 31
Oproti VÚB banke , vchod z boku
010 01 Žilina
904366864
spr.Jana Glézlová
ved. Viera Menclová
po. 09:00 - 17:00 /tovar/
ut. 09:00 - 17:00 /tovar/
st. 09:00 - 17:00 /tovar/
št. 09:00 - 17:00 /tovar/
pi. 09:00 - 17:00 /tovar/
80 Žilina
ukáž na mape
Národná 16
010 01 Žilina
911971388
915885420
správkyňa aj vedúca
Soňa Antalová
po. 11:00 - 16:00 /tovar/
st. 11:00 - 17:00 /tovar/
št. 11:00 - 17:00 /tovar/
102 Žilina
ukáž na mape
Vojtecha Spanyola 24
010 01 Žilina
903555144
správkyňa aj vedúca
Gabriela Beňová
st. 12:00 - 18:00 /tovar/
št. 12:00 - 18:00 /tovar/
54 Zlaté Moravce
ukáž na mape
od 1.6.2016 prestahovany do SOŠ TECHNICKEJ
1.mája 22 /prízemie/
953 01, Zlaté Moravce
915849235
908685998
spr. Ľubica Červená
ved. Elena Sitarčíková
po. 14:00 - 17:00 /tovar/
št. 12:00 - 16:00 /tovar/
149 Zuberec
ukáž na mape
Obchodné centrum JEDNOTA 360, /1 poschodie/
027 32 Zuberec
948855970
903904091
správkyňa aj vedúca
Slávka Škoríková
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 13:00 - 15:00 /tovar/
35 Zvolen
ukáž na mape
Námestie SNP 75/26
/Wittman Centrum- vedľa PRIORU
vedla SAT ELETRONIC
960 01 Zvolen
915849206
908620467
číslo na SEB
spr. Anna Litvíková
ved. Lenka Lehocká
ut. 12:00 - 16:00 /tovar/
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 13:00 - 17:00 /tovar/
228 Zvolen
ukáž na mape
Hviezdoslavova 42
960 01 Zvolen
915857591
905681653
907422555
spr. Jana Húsková
ved. Dušan Húska
ved. Zuzana Ušjaková
ut. 13:00 - 17:00 /tovar/
st. 13:00 - 16:30 /tovar/
št. 13:00 - 17:00 /tovar/
263 Zvolen
ukáž na mape
J. Jiskru 570/2 /štúdio SiSa/
960 01 Zvolen
907505974
správkyňa aj vedúca
Silvia Kosová
po. 13:00 - 17:00 /tovar/
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 13:00 - 17:00 /tovar/