Servisné body Oriflame

Posúvanie mapou

kliknutím na šípky posúvate
mapu v danom smere

Priblíženie mapy

kliknutím na tlačítko 'plus'
priblížite mapu

Vzdialenie mapy

kliknutím na tlačítko 'mínus'
vzdialite mapu

Prepínanie pohľadu

kliknutím na tlačítka prepínate pohľady
- Mapa / klasická mapa
- Satelitné / satelitné snímky

Ovládanie mapy: Pre lepšiu orientáciu, mapa sa da posúvať, približovať aj vzdiaľovať tak, ako Vám to vyhovuje.
Zobraziť nápovedu k ovládacim prvkom mapy.


Číslo bodu Mesto Adresa Kontakt Správca Otv. hodiny
252 Bánovce nad Bebravou
ukáž na mape
Sládkovičova 723/23 vedla lekarne Lipa
957 01 Bánovce nad Bebravou
915849216
správkyňa aj vedúca
Lýdia Mináriková
po. 14:00 - 16:00 /tovar/
st. 13:00 - 15:00 /tovar/
pi. 14:00 - 16:00 /tovar/
115 Banská Bystrica
ukáž na mape
Námestie Slobody č. 5
za TATRA BANKOU a KNK, schodisko 1.posch
budova /VDI ROZKVET/
974 01 Banská Bystrica
915849206
905170526
911166999
číslo na SEB
vol. len počas
úrad.hodín
spr. Anna Litvíková
ved. Olga Obernauerová
SEB
ut. 12:00 - 17:00 /tovar/
st. 12:00 - 17:00 /tovar/
št. 12:00 - 18:00 /tovar/
220 Banská Bystrica
ukáž na mape
Ul. ČSA 25 /pri Priore prízemie č.dv. 20
budova JMF -jednotný majetkový fond/
974 01 Banská Bystrica
905684059
903556450
915849298
volať počas
otvar. hodín
948255275
spr. Anna Zacharová
ved. Danica Šedíková
ved. Miroslava Solčianská
po. 14.00 - 17:00 /tovar/
st. 12:00 - 17:00 /tovar/
št. 13:00 - 17:00 /tovar/
221 Banská Bystrica
ukáž na mape
Rudohorská 27, budova polikliniky CK Adria Travel
974 11 Banská Bystrica
905684059
91594464
volať počas
048/ 3240035
spr. Anna Zacharová
ved. Andrea Pavlovičová
st. 15:00 - 18:00 /tovar/
št. 15:00 - 17:00 /tovar/
219 Banská Štiavnica
ukáž na mape
Križovatka 5
969 01 Banská Štiavnica
908071676
spr. Ján Ivanič
ved. Ján Ivanič
st. 13:00- 17:00 /tovar/
pi. 13:00- 17:00 /tovar/
62 Bardejov
ukáž na mape
SOU Strojárske, prízemie
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
905225643
915980755
správkyňa a vedúca.
Beáta Pangracová
st. 12:30 - 16:30 /tovar/
pi. 12:30 - 16:30 /tovar/
175 Bratislava
ukáž na mape
Černyševského 13
851 01 Bratislava
915980991
správkyňa aj vedúca
Renáta Matláková
ut. 13:00 - 18:00 /tovar/
st. 13:00 - 18:00 /tovar/
št. 13.00 - 18.00
184 Bratislava
ukáž na mape
Drieňová 40
/OD Budúcnosť, prízemie//
821 02 Bratislava
915849273
903445857
915849272
spr. Marta Leváková
ved. Denisa Tausberíková
po. 13:00 - 17:00
st. 15:00 - 18:00 /tovar/
pi. 13:00 - 18:00 /tovar/
239 Bratislava
ukáž na mape
Karloveská 3B / vedľa kostola Sv. Michala/
841 05 Karlova Ves
915849289
spr. Dagmar Brašeňová
ved. Pavol Brašeň
po. 15:30 - 17:45 /tovar/
st. 15:30 - 17.45 /tovar/
243 Bratislava
ukáž na mape
Kutuzovova 17
budova Dobrovoľnej požiarnej ochrany)
831 03 Bratislava
915849224
905462311
915943420
spr. A W GROUP s.r.o
ved. Mária Formanková
ved. Martina Šulková
po. 13:30 - 17:30 /tovar/
st. 13:30 - 17:30 /tovar/
št. 13:30 - 17:30/tovar/
244 Bratislava
ukáž na mape
Bulíkova 19
851 04 Bratislava
915849297
903455334
905221615
spr. Katarína Lindnerová
ved. Anna Opártyová
po. 14:00 - 18:00 /tovar/
st. 14:00 - 18:00 /tovar/
52 Brezno
ukáž na mape
Nám. M.R.Štefánika 14 /na prízemi vo dvore/
977 01, Brezno
917699601
správkyňa aj vedúca
Martina Vrábľová
ut. 12:00 - 17:00 /tovar/
st. 12:00 - 16:00 /tovar/
pi. 12:00 - 17:00 /tovar/
97 Bytča
ukáž na mape
Mierová 1020/3 /mestská knižnica, 1. posch./
014 01 Bytča
905337093
správkyňa aj vedúca
Katarína Šindelová
st. 10:00 - 15:00 /tovar/
št. 10:00 - 15:00 /tovar/
106 Čadca
ukáž na mape
Malá 70
/Budova nad Maximom 2. poschod./
022 01 Čadca
915998586
spr. Dáša Zubričanová st. 13:00 - 16.30 /tovar/
st. 13:00 - 16:30 /tovar/
pi. 13:00 - 15:30 /tovar/
191 Čadca
ukáž na mape
Skalité 601
023 14 Čadca
915998586
915432828
spr. Dáša Zubričanová
ved. Jana Šmatlavová
po. 13:00 - 16:00 /tovar/
st. 13:00 - 16:00 /tovar/
53 Detva
ukáž na mape
A. Bernoláka 23
96212 Detva
905327071
905240100
spr. Irena Rožánková
ved. Michal Rožánek
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
št. 13:00 - 17:00
pi. 13:00 - 17:00 /tovar/
23 Dolný Kubín
ukáž na mape
Ťatliakova 2051/8
/bývala budova Nár. frontu na 5. posch./
026 01 Dolný Kubín
915849308
903542940
správkyňa aj vedúca
Mária Staníková
po. 12:00 - 15:00 /tovar/
st. 10.00 - 12:00; 13:00 - 16:30 /tovar/
pi. 12:00 - 15:00 /tovar/
137 Dolný Kubín
ukáž na mape
Aleja Slobody 3052/13
Dolný Kubín 026 01
915849271
správkyňa aj vedúca
Dana Grofová
st. 12:00 - 16:00 /tovar/
št. 12:00 - 16:00 /tovar/
pi. 12:00 - 16:00 /tovar/
50 Dubnica nad Váhom
ukáž na mape
Centrum II.77/12 bezbariér. bytovka, prízemie
018 41 Dubnica nad Váhom
907724131
správkyňa aj vedúca
Gabriela Suchárová
po. 13:00 - 15:30 /tovar/
st. 13:00 - 17:00/tovar/
117 Dudince
ukáž na mape
Okružná 129
962 71 Dudince
915849258
914102054
918884053
spr. Marcela Krnáčová
ved. Eva Klapalová
st. 14:00 - 16:00 /tovar/
pi. 14:30 - 16:00 /tovar/
34 Dunajská Streda
ukáž na mape
Alžbetínske námestie 1194
/1/byv. budova ONV/
929 01 Dunajská Streda
903406107
spr. Tibor Jurányi po. 14:00 - 17:00 /tovar/
st. 14:00 - 17:00 /tovar/
pi. 11:00 - 13:00 /tovar/
240 Dunajská Streda
ukáž na mape
Jesenského 5026/13A /budova Allianzu/
929 01 Dunajská Streda
918709202
správkyňa aj vedúca
Eva Horváthová
ut. 13:00 - 16:00
št. 13:00 - 16:00
67 Fiľakovo
ukáž na mape
Biskupická 2
(budova pošty), 986 01 Fiľakovo
904668493
správkyňa aj vedúca
Diana Szabová
st. 14:00 - 16:00 /tovar/
pi. 14:00 - 16:00 /tovar/
196 Fiľakovo
ukáž na mape
Radničná 22
986 01 Fiľakovo
908997610
správkyňa aj vedúca
Jela Kesziová
st. 11:00 - 14:30 /tovar/
pi. 13:00 - 15:00 /tovar/
121 Galanta
ukáž na mape
Cintorínska-Sídlisko Jas 936/pri stariom cintoríne
v budove starej Mototechny na prízemí/
924 01 Galanta
907673900
spr. Ildikó Haszterman
ved. Edita Juhosová
ut. 12:00 - 17:00 /tovar/
st. 12:00 - 13:00 /tovar/
št. 12:00 - 17:00 /tovar/
89 Gelnica
ukáž na mape
Hlavná 2 /vedľa lekárne Alfa/
056 01 Gelnica
915849223
915556460
spr. Anna Macejková
ved. Anton Poliček
st. 13:00 - 16:00 /tovar/
pi. 12:30 - 15:30 /tovar/
93 Giraltovce
ukáž na mape
Giraltovce - Lascov, Lascov 113
08645 Lascov
917367029
vedúca aj správkyňa
Viera Marcineková
st. 12:00 - 16:30 /tovar/
75 Handlová
ukáž na mape
Lipova 8 /býv. internát Obch. Akadémie/
č. dv. 56, prízemie, 972 51 Handlová
915992687
správkyňa aj vedúca
Petra Karaková
st. 12:00 - 16:00 /tovar/
145 Hanušovce nad Topľou
ukáž na mape
Ul. Komenského 37/22 /budova ČSOB/
094 31 Hanušovce nad Topĺou
905413727
správkyňa aj vedúca
Zuzana Bobotová
st. 10:00 - 17:00 /tovar/
št. 10:00 - 17:00 /tovar/
181 Hliník nad Hronom
ukáž na mape
Nám. SNP 90, /v TIPOSE/
966 01, Hliník nad Hronom
915849305
914249960
spr. Viera Ďurčíková
ved. Katarína Slašťanová
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
21 Hlohovec
ukáž na mape
Za poštou 7
920 01 Hlohovec
915849274
908463320
spr. Ľubica Kúdeľová
ved. Irena Uhráková
po. 12:30 - 16:30 /tovar/
st. 12:30 - 17:00 /tovar/
84 Hnúšťa
ukáž na mape
Francisciho 186 /budova služieb/
981 01 Hnúšťa
918511456
905391924
spr. Hana Dovalová
ved. Mária Porubiaková
st. 10:30 - 16:00 /tovar/
pi. 10:30 - 16:00 /tovar/
241 Holíč
ukáž na mape
Námestie mieru 266/3 /nad lekárňou/
908 51 Holíč
905834958
správkyňa aj vedúca
Eva Miklovičová
po. 12:00 - 16:00 /tovar/
st. 12:00 - 17:00 /tovar/
74 Hriňova
ukáž na mape
Jarmočná 1441, oproti Pošty
962 05 Hriňova
915849258
914102054
spr. Marcela Krnáčová
ved. Romana Blechová
po. 13:00 - 16:30 /tovar/
st. 13:00 - 16:30 /tovar/
230 Hrubý Šúr
ukáž na mape
Hrubý Šúr 432
900 32 Hrubý Šúr
905835601
spr. Daniel Ornyi st. 17:00 - 21:00 tovar/
40 Humenné
ukáž na mape
Kukoreliho 60 /budova Národného Frontu 62/
066 01 Humenné
915849245
915901649
spr.Dana Tornyošová
ved. Agáta Sabolová
po. 13:00 - 17:00 /tovar/
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 12:00 - 16:00 /tovar/
192 Ilava
ukáž na mape
Štúrova 296 /oproti Lidlu/
019 01 Ilava
907034871
907034871
spr. Iveta Siranová
ved. Iveta Ševčíková
st. 15:00 - 17:00 /tovar/
pi. 14:00 - 17:00 /tovar/
259 Jasov
ukáž na mape
Námestie Sv. Floriána 92/8
04423 Jasov
915849348
905901381
spr. Mária Chvojková
ved. Kristína Ficsórová
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 13:00 - 17:00 /tovar/
229 Jelšava
ukáž na mape
Námestie SNP 483 /budova Mestskej knižnice/
049 16 Jelšava
907342964
918592466
spr. Mária Vojtková
ved. Jaroslava Sklenáriková
st. 14:00 - 15:30 /tovar/
pi. 14:00 - 15:30 /tovar/
64 Kežmarok
ukáž na mape
bývalá budova VZP, prízemie
Baštová 6, 060 01 Kežmarok
915898704
správkyňa aj vedúca
Jana Smoleňová
st. 12:00 - 18:00 /tovar/
pi. 13:00 - 17:00 /tovar/
177 Kežmarok
ukáž na mape
ul. Martina Lányiho 1
/nákupné stredisko Zlatý Bažant/
060 01 Kežmarok
908995537
správkyňa aj vedúca
Viera Labudová
po. 10:00 - 15:30 /tovar/
st. 12:30 - 17:00 /tovar/
pi. 12:30 -17:00 /tovar/
138 Kolárovo
ukáž na mape
Kostolné námestie 5
946 03 Kolárovo
915849247
905584249
spr. Daniela Šonová
ved. Helena Csomorová
st. 14:30 - 16:00 /tovar/
št. 15:00 - 17:30 /tovar/
31 Komárno
ukáž na mape
Gazdovská 31/1 /prízemie/
945 01 Komárno
907746433
spr. Borbala Dráfiová
ved. Mária Kukelová
po. 16:00 - 19:00 /tovar/
st. 16:00 - 19:00 /tovar/
158 Košice
ukáž na mape
Mojmírová 8
/prízemie za OD Dargov,oproti divadlu Thália/
040 01 Košice
948056403
948056403
spr. Jana Horková
ved. Marek Horka
po. Zatvorené
ut. 11:30 - 18:00 /tovar/
st. 11:30 - 18:00 /tovar/
št. 11:30 - 18:00 /tovar/
pi. 11:30 - 17:00 /tovar/
159 Košice
ukáž na mape
Letná 45 /Business centre 2. posch.
miestnost č. 249/ 040 22 Košice
949190078
správkyňa aj vedúca
Nadežda Petrovská
po. 10:00-17:00
ut. Zatvorené
st. 10:00 - 17:00 /tovar/
št. 10:00 - 17:00 /tovar/
pi. 10:00 - 17:00 /tovar/
160 Košice
ukáž na mape
Tr. SNP 88 ,
/prizemie -vedla sklenarstva/
040 11 Košice
915849245
910964152
spr. Dana Tornyošová
ved. Silvia Havalová
ut. 13:00 - 17:00 /tovar/
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 10:00 - 16:00 /tovar/
163 Košice
ukáž na mape
Moyzesova 5
/miestnosť č. 180/
040 01 Košice
905433351
správkyňa aj vedúca
Marta Krigovská
po. 13:00 - 17:00 /tovar/
st. 10:00 - 13:00 /tovar/
št. 13:00 - 17:00 /tovar/
260 Košice
ukáž na mape
Staničné námestie 13
04001 Košice
915849348
918439832
spr. Mária Chvojková
Dudziková Zuzana
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 13:00 - 17:00 /tovar/
261 Košice
ukáž na mape
Mojmírova 8, prízemie
04001 Košice
905684076
spr. Silvia Mrázová
ved. Alžbeta Takácsová
po. 12:00 - 16:00 /tovar/
st. 10:00 - 18:00 /tovar/
pi. 12:00 - 17:00 /tovar/
155 Krompachy
ukáž na mape
Námestie slobody č.20
prizemie bytoveho domu, vchod zozadu od parkoviska
053 42 Krompachy
911297842
915849304
908202662
spr. Anna Macejková
ved. Jana Brosmanová
ved. Gondová Ingrid
st. 14:00 - 17:00 /tovar/
73 Krupina
ukáž na mape
M. R. Štefánika 1 /Poliinvest/
963 01 Krupina
915849258
914144760
spr. Marcela Krnáčová
ved. Božena Jonášová
po. 11:00 - 12:00 /tovar/
st. 13:00 - 16:00 /tovar/
pi. 13:00 - 17:00 /tovar/
68 Kysucké Nové Mesto
ukáž na mape
Námestie Slobody 72
024 01 Kysucké nové Mesto
917088864
správkyňa aj vedúca
Martina Kakusová
st. 10:00 - 16:00 /tovar/
št. 10:00 - 16:00 /tovar/
212 Lendak
ukáž na mape
Poľná 18
/rodinný dom/
059 07 Lendak
917358601
spravca aj veduca
Marika Compeľová
st. 15:00 - 18:00/ tovar/
37 Levice
ukáž na mape
Sládkovičova 2 /na prízemí/
934 01 Levice
915849235
907056035
spr. Ľubica Červená
ved.Zuzana Krakoová
po. 14:30 - 17:30 /tovar/
st. 11:30 - 16:00 /tovar/
78 Levoča
ukáž na mape
Námestie Majstra Pavla 25 / hotel U leva/
05401 Levoča na poschodí
915849345
spr. Viera Labudová
ved.Kamila Galliková
št. 14:00 - 16:30 /tovar/
176 Lipany
ukáž na mape
Nám.sv.Martina 39,
/administratívna budova/ 2.posch.
082 71 Lipany
905531674
905849361
911983378
spr. Adriana Bartková
ved. Štefánia Bartková
po. 15:00 - 16:30 /tovar/
st. 14:00 - 16:30 /tovar/
128 Liptovský Hrádok
ukáž na mape
Martinkova 887 / nam.vedľa VUB/
/budova Rúčka-Aktivity/
033 01 Liptovský Hrádok
915857591
915504136
905651788
spr. Jana Krnáčová
ved. Ľubica Balažičová
ved. Andrea Kusendová
st. 10:00-12:00 12:30-15:00 /tovar/
pi. 13:00 - 17:00 /tovar/
48 Liptovský Mikulaš
ukáž na mape
Štúrova 1968, /PRIOR, 3. posch./
031 01 Liptovský Mikulaš
915849237
905552303
spr. Beáta Awadová
ved. Ingrid Sekey
st. 12:00 - 16:30 /tovar/
pi. 12:00 - 16:30 /tovar/
122 Liptovský Mikuláš
ukáž na mape
Štúrova 1 /Prior, 3. posch./
031 01 Liptovský Mikuláš
903374846
915984049
správkyňa aj vedúca
Soňa Jacková
po. 12:00 - 16:00 /tovar/
st. 11:00 - 16:30 /tovar/
št. 11:30-16:30 /tovar/
46 Lučenec
ukáž na mape
Novohradská 3
984 01Lučenec
915849254
spr. Marta Mózerová ut. 12:00 - 16:30 /tovar/
st. 12:00 - 16:30 /tovar/
pi. 13:00 - 16:00 /tovar/
116 Lučenec
ukáž na mape
T.G.Masaryka 14/A
984 01 Lučenec
915849328
908997610
spr. Lea Boháčová
ved. Jela Kesziová
st. 11:30 - 16:30 /tovar/
pi. 14:00 - 16:30 /tovar/
18 Malacky
ukáž na mape
Pribinova 2
901 01 Malacky
905403677
908150268
správkyňa aj vedúca
Viera Geregová
po. 15:00 - 18:00 /tovar/
st. 10:00 - 14:00 /tovar/
št. 14:00 - 17:00 /tovar/
44 Martin
ukáž na mape
Kukučínova 1
/bud. JMF SR, prízemie/
036 01 Martin
905163878
903810046
spr. Marta Valentová
ved. Dáša Luscoňová
po. 10:30 - 16:45 /tovar/
st. 10:30 - 17:00 /tovar/
št. 10:30 - 15:00 /tovar/
104 Martin
ukáž na mape
Priehradka 20
budova UNITES, 3.poschodie, č.d. 312
036 01 Martin
903504467
915849239
905414062
spr. Marián Bucha
ved. Jela Buchová
ut. 11:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 /tovar/
št. 11:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 /tovar/
190 Martin
ukáž na mape
Kuzmányho 4
036 01 Martin
915988227
správkyňa aj vedúca
Mária Ivanová
st. 10:00 - 17:00 /tovar/
št. 10:00 - 17:00 /tovar/
pi. 10:00 - 17:00 /tovar/
256 Martin
ukáž na mape
Námestie SNP 2 - OD Prior
036 01 Martin
915849292
správca a vedúca
ved. Erika Valancová Hoghová
po.-pi. 10:00-15:30 /tovar/
11 Michalovce
ukáž na mape
Masarykova 42 /Matica Slovenská/
Michalovce 071 01
911645227
správkyňa aj vedúca
Ing. Blanka Lovecká
st. 13:00 - 17:30 /tovar/
pi. 13:00 - 17:00 /tovar/
36 Michalovce
ukáž na mape
Námestie osloboditeľov 2
/pri hoteli DRUŽBA/
071 01 Michalovce
915849245
918643606
spr. Dana Tornyošová
ved.Svetlana Ihnátová
po. 14:00 - 16:00 /tovar/
st. 14:00 - 17:30 /tovar/
št. 14:00 - 17:00 /tovar/
154 Moldava nad Bodvou
ukáž na mape
Tehelná 32
045 01 Moldava nad Bodvou
918781107
055/4602532
správkyňa aj vedúca
Alžbeta Šuszterová
st. 14:00 - 18:00
št. 15:00 - 17:00 /tovar/
19 Myjava
ukáž na mape
M.R.Štefánika 525 /budova JEDNOTY /
907 01 Myjava
915849339
správkyňa aj vedúca
Dana Janovičková
po. 14:00 - 16:00
st. 14:00 - 17:00 /tovar/
83 Námestovo
ukáž na mape
Hviezdoslavova 54/6 /vchod za Jednotou/
02901 Námestovo
903660982
správkyňa aj vedúca
Júlia Jašúrová
st. 11:00 - 16:00 /tovar/
pi. 11:00 - 13:00 /tovar/
38 Nitra
ukáž na mape
Coboriho 2 /oproti Polygónu na prízemí
budova Daňoveho úradu a OTP Banky /
949 01 Nitra
905962857
915849234
správkyňa aj vedúca
Renáta Hubinská
po. 10:00 - 16:00 /tovar/
st. 10:00 - 17:30 /tovar/
št. 10:00 - 16:00 /tovar/
105 Nitra
ukáž na mape
Piaristická 2 /budova STAPRINGU/
949 01 Nitra
905791875
037/6542348
spr. Alexandra Maruniaková
ved. Katarína Boledovičová
st. 10:00 - 13:00; 14:00 - 17:30 /tovar/
pi. 10:00 - 13:00 ;14:00 - 17:30 /tovar/
180 Nitra
ukáž na mape
Štefánikova 50 /mestská tržnica,prízemie,
vchod z ulice, bývala cukráreň/
949 01 Nitra
915849279
905533360
spr. Anna Fúsková
ved. Jaan Košecká
po. 10:00 - 17:00
ut. 10:00 - 12:00 a 15:00 - 17:00
st. 10:00 - 12:00 a 15:00 - 17:00
št. 10:00 - 17:00
pi. 10:00 - 12:00 a 15:00 - 17:000
258 Nitra
ukáž na mape
Štefánikova 64
94901 Nitra
918688735
902351935
spr. Marta Lyžičiarová
ved. Andrea Kontárová
po. 10:00 - 16:00 /tovar/
st. 10:00 - 17:00 /tovar/
št. 10:00 - 16:00 /tovar/
235 Nitrianske Rudno
ukáž na mape
Hlavná 570 ,TIPOS vedľa Polície
972 26 Nitrianske Rudno
917547809
spr. Darina Bogárová po. 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 /tovar/
ut. 10:00 -12:00, 13:00 - 17:00
st. 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 /tovar/
št. 10:00 -12:00, 13:00 - 17:00
pi. 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 /tovar/
123 Nová Baňa
ukáž na mape
Cintorínska 9
968 01 Nová Baňa
915849280
spr. Lucia Valová
ved. Andrea Ševcová
st. 14:30 - 16:30 /tovar/
216 Nová Ľubovňa
ukáž na mape
Nová Ľubovňa č.d. 717, rodinný dom/
06511 Nová Ľubovňa
915849345
908311439
907134246
spr. Ing. Viera Labudová
ved. Katarína Kaletova
po. 13:00 - 17:00 /tovar/
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
110 Nováky
ukáž na mape
Ul. Ľ. Štúra 101 /budova Jednoty, 2.posch/
972 71 , Nováky
915849209
915264838
spr. Marcela Začková
ved. Alena Kurunciová
st. 12:00 - 16:00 /tovar/
pi. 12:00 - 16:00 /tovar/
25 Nové mesto nad Váhom
ukáž na mape
Krčméryho 3
915 01 Nové mesto nad Váhom
918688734
905822546
spr. Jarmila Drobná
ved. Jarmila Hrevušová
po. 14:00 - 18:00 /tovar/
st. 13:00 - 18:00 /tovar/
41 Nové Zámky
ukáž na mape
Letomostie 2
940 56 Nové Zámky
905405723
035/6449630
správkyňa aj vedúca
Dana Csákváriová
ut. 14:30 - 17:00 /tovar/
st. 09:00 - 11:00 /tovar/
št. 14:30 - 17:00 /tovar/
202 Nové Zámky
ukáž na mape
Rákocziho 12, /Hotel KORZO/
940 56 Nové Zámky
905395361
915469523
spr. Patrik Bršel
ved.Viera Bršelová
po. 13:00 - 15:00 /tovar/
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 10:30 - 14:30 /tovar/
47 Partizánske
ukáž na mape
Nám. SNP 1 /budova PRIOR-u, v strede mesta /
958 01 Partizánske /vrátnica/
915849210
918143564
spr. Terezia Čerešníková
ved. Mária Važanová
ut. 12:30 - 16:30 /tovar/
st. 12:30 - 15:30 /tovar/
pi. 13:00 - 15:00 /tovar/
63 Pezinok
ukáž na mape
budova Kultúrneho domu
Holubyho 42, 902 01 Pezinok
903441105
903426459
spr. Alena Pesslová
ved. Dana Kňažíková
po. 13:00 - 17:00 /tovar/
st. 14.00 - 18:00 / tovar/
33 Piešťany
ukáž na mape
Radlinského 52, rodinný dom
92101 Piešťany
908712305
spr. Oľga Prešinská
ved. Andrea Kačicová
po. 12:30 - 17:00 /tovar/
st. 12:30 - 17:00 /tovar/
164 Podbrezová
ukáž na mape
Sládkovičova 77/8, 976 81 Podbrezová
/na 1. posch. oproti kaderníctvu/
905684059
903862373
908224020
spr. Anna Zacharová
ved. Silvia Herichová
ved. Marianna Klinčíková
st. 14:30 - 16:30 /tovar/
179 Podhorie
ukáž na mape
Podhorie 65
969 82 Podhorie
908071676
spr. Ján Ivanič
ved. Anastázia Ivaničová
st. 13:00 - 17:00
pi. 13:00 - 15:00 /tovar/
76 Poltár
ukáž na mape
Železničná 5, internát Stredná spojená škola
98701 Poltár
918511456
spr. Hana Dovalová št. 11:00 - 16:00 /tovar/
39 Poprad
ukáž na mape
Wolkerova 450/3
058 01 Poprad
949849281
915849260
spr. Emília Flaugnatti
ved.Diana Šepitková
st. 13:00 - 19:00 /tovar/
pi. 13:00 - 19:00 /tovar/
133 Poprad
ukáž na mape
Ulica 1.mája 236 /nad Kenvelom/
058 01 Poprad
905249338
911916435
907112727
spr. Jana Horková
ved. Judita Krempaská
st. 13:30 - 18:00 /tovar/
št. 13:30 - 18:00 /tovar/
249 Poprad
ukáž na mape
Dostojevského 12 /nakup. centrum Výkrik/
058 01 Poprad
915849345
spr. Viera Labudová st. 09:00 - 12.00 /tovar/
št. 14:00 - 17:00 /tovar/
88 Považská Bystrica
ukáž na mape
Partizánska 1128/48/II.poschodie č.43/HL.pošta1
017 01 Považská Bystrica
904422777
spr. Slávka Škoríková
ved.Jarmila Gabrišová
st. 11:30 - 15:30 /tovar/
št. 11:30 - 15:30 /tovar/
30 Prešov
ukáž na mape
Jarkova 89
/v budove elektroplastu
oproti kaviarni CARPE DIEM ,
parkovanie vo dvore/
080 01 Prešov
908657280
915849208
905758888
051/7720454
spr. Natália Artimová
ved. Martina Štalmachová
po. 12:00 - 17:00 /tovar/
ut. 12:00 - 17:00 /tovar/
st. 12:00 - 17:00 /tovar/
št. 12:00 - 17:00 /tovar/
pi. 10:00 - 15:00 /tovar/
246 Prešov
ukáž na mape
Masarykova 16
/budova prokuratúry 2. poschod.
08001 Prešov
908391158
spr. Jana Pavlíková
ved. Dáša Kľučiarová
st. 12:30-18:30/tovar/
pi. 12:30 - 18:30 /tovar/
42 Prievidza
ukáž na mape
Murgaša 1 /pri kine Baník/
971 01 Prievidza
915849322
046/5414309
správkyňa aj vedúca
Zlata Košťálová
st. 11:00 - 17:00 /tovar/
št. 11:00 - 17:00 /tovar/
109 Prievidza
ukáž na mape
Matice slovenskej 2659-1
971 01 Prievidza
905296250
908920665
správkyňa aj vedúca
Darina Bogárová
po. 10:00 - 15:00 /tovar/
st. 10:00 - 17:00 /tovar/
št. 10:00 - 17:00/tovar/
187 Prievidza
ukáž na mape
Nám. Slobody 22, Hotel Hviezda
/2. poschod. č.dv. 212
971 01 Prievidza
905598772
918313722
sp. Katarína Jánošková
ved. Miroslava Vicanová
st. 11:00 - 17:00 /tovar/
pi. 11:00 - 17:00 /tovar/
32 Púchov
ukáž na mape
Moyzesova 1744 /vchod vedľa obchodu Brodway
pešia zóna oproti fontáne 1.pos./ 020 01 Púchov
915849270
správkyňa aj vedúca
Marcela Kadrliaková
po. 13:30 - 16:00 /tovar/
st. 13:30 - 17:00 /tovar/
135 Rajec
ukáž na mape
Námestie SNP 18,
/dom služieb priestory cukrárňe/ 015 01 Rajec
915885420
911971388
správkyňa aj vedúca
Soňa Antalová
st. 13:30 - 16:00 /tovar/
57 Revúca
ukáž na mape
Gymnázium M.Kukučína
Clementisova 1166
050 01 Revúca
907342964
904994154
spr. Mária Vojtková
ved. Gabriela Mikuliková
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 14:00 - 16:00 /tovar/
152 Revúca
ukáž na mape
M. R. Štefánika 1399/ 6a
050 01 Revúca
1.posch.
915849249
918781425
spr. Ivana Pohorelská
ved. Monika Polubňáková
po. 12:00 - 17:00 /tovar/
ut. 12:00 - 15:00 /tovar/
št. 12:00 - 17:00 /tovar/
15 Rimavská Sobota
ukáž na mape
Jánošikova 1705 /2.poschodie, č.dv. 205/
979 01 Rimavská Sobota
915849249
915849200
spr. Ivana Pohorelská
ved. Danka Novosadová
ut. 11:00 - 16:00 /tovar/
st. 11:00 - 16:00 /tovar/
pi. 11:00 - 16:00 /tovar/
255 Rimavská Sobota
ukáž na mape
Hviezdoslavova 3, 1.posch budova bývalej soc.poist.
979 01 Rimavská Sobota
907342964
904195777
spr. Mária Vojtková
ved. Jarmila Fiľová
po. 14:00- 17:00 /tovar/
st. 14:00 - 17:00 /tovar/
55 Rožňava
ukáž na mape
Námestie Baníkov 1
04801 Rožňava
905173955
správkyňa aj vedúca
Gréta Töröková
po. 12.00 - 16:00 /tovar/
st. 14:00 - 16:00 /tovar/
št. 12:00 - 16:00 /tovar/
195 Rožňava
ukáž na mape
Šafárikova 19 /vedľa VÚB/
048 01 Rožňava
905453944
905453944
spr. Ján Boľf
ved. Iveta Boľfová
po. 13:00 - 17:00 /tovar/
st. 12:00 - 16:00 /tovar/
pi. 12:00 - 16:00 /tovar/
13 Ružomberok
ukáž na mape
Plavisko 7
034 01 Ružomberok
908547027
907651821
spr. Tatiana Šindléryová
ved. Tatiana Kolenová
po. 11:00 - 16:00 /tovar/
st. 11:00 - 16:00 /tovar/
134 Ružomberok
ukáž na mape
Mostová 1
034 01 , Ružomberok
915984049
905314871
spr. Eugénia Kolláriková
ved. Ing Eugénia Kolláriková
ut. 12:00 - 16:00 /tovar/
st, 12:00 - 16:00 /tovar/
št. 12:00 - 16:00 /tovar/
245 Ružomberok
ukáž na mape
Madačova 2
034 01 Ružomberok
915870796
spr. Soňa Jacková
ved. Ľubica Targošová
ut. 14:00 - 16:30 /tovar/
st. 09:00 - 11:00, 13:00 - 15:00 /tovar/
pi. 09:00 - 11:00, 13:00 - 15:00 /tovar/
90 Sabinov
ukáž na mape
Námestie Slobody 50, /2.poschodie/
083 01 Sabinov
915898716
915992690
spr. Eva Hajtolová
ved. Janka Krupová
st. 13:00 - 16:00 /tovar/
pi. 13:00 - 16:00 /tovar/
69 Šahy
ukáž na mape
Hlavné námestie 8
936 01 Šahy
917792804
907666503
spr. Denisa Balažová
ved. Bicskeyová Rita
st. 13:0 - 16:30 /tovar/
pi. 13:00 - 16:30 /tovar/
161 Šaľa
ukáž na mape
Hlavná 73
927 01 Šaľa
915849201
spávkyňa aj vedúca
Katarína Kuzmická
st. 15:00 - 18:00 /tovar/
pi. 12:00 - 15:30 /tovar/
66 Šamorín
ukáž na mape
Gazdovský rad 41 /Dom služieb/
931 01 Šamorín
918709202
správkyňa aj vedúca
Eva Horváthová
po. 13:00 - 16:30 /tovar/
st. 13:00 - 16:30 /tovar/
131 Senec
ukáž na mape
Mierové námestie 6
/pasáž vedľa MsÚ/
903 01 Senec
903308938
905403677
správkyňa aj vedúca
Martina Červeňová
po. 16:00 - 18:00 /tovar/
št. 14:00 - 16:00 /tovar/
114 Senica
ukáž na mape
Hviezdoslavova 482
905 01 Senica
903383876
905708004
spr.Margaréta Vícenová
ved. Ivana Garabášová
st. 13:30 - 17:00 /tovar/
pi. 13:30 - 17:00 /tovar/
118 Skalica
ukáž na mape
Královská 8 /oproti lekárni/
909 01 Skalica
905974350
správkyňa aj vedúca
Jana Juráčková
st. 09:30 - 16:30 /tovar/
pi. 12:00 -16:00 /tovar/
56 Snina
ukáž na mape
Strojárska 2524/37
069 01 Snina
915849335
904971414
správkyňa aj vedúca
Ľudmila Župinová
st. 13:00 - 15:00 /tovar/
pi. 13:00 - 17:00 /tovar/
85 Sobrance
ukáž na mape
Tibavská 34/ rodinný dom/
Sobrance 073 01
918984740
spr. Kamila Potucká
ved. Juraj Potucký
st. 15:00 - 17:00 /tovar/
pi. 14.00 - 18:00 /tovar/
28 Spišská Belá
ukáž na mape
Petzvalova 37
059 01 Spišská Belá
917358601
vedúca aj správkyňa
Marika Compelová
st. 13:30 - 16:30 /tovar/
pi. 13:30 - 16:30 /tovar/
45 Spišská Nová Ves
ukáž na mape
Zimná 37
podchod vedľa Kooperatívy
052 01 Spišská Nová Ves
903204051
902221639
spr. Jana Gálová
ved. Martina Gálová
st. 12:00 - 16:30 /tovar/
št. 12:00 - 16:30 /tovar/
pi. 12:00 - 15:00 / tovar/
210 Spišská Nová Ves
ukáž na mape
Štefánikovo nám. 5, /2.posch.č.dv.216,
nad Tatrabankou, 052 01 Spišská Nová Ves
905787496
správkyňa aj vedúca
Viera Kolodejčíková
po. 12:00 - 16:30 /tovar/
st. 12:00 - 16:30 /tovar/
250 Spišská Stará Ves
ukáž na mape
SNP 152
061 01 Spišská Stará Ves
914237981
správkyňa aj vedúca
Marcela Kozubová
ut. 13:00 - 15:00 /tovar/
st. 13:00 - 15:00 /tovar/
262 Spišské Podhradie
ukáž na mape
Galova 76
05304 Spišské Podhradie
907920359
správkyňa aj vedúca
Andrea Kopinská
št. 14:00 - 17:00 /tovar/
60 Stará Ľubovňa
ukáž na mape
Farbiarska 47/19, budova ALLIANZ
06401 Stará Ľubovňa
907556654
spr. Dominika Šalamonová
ved. Jozef Šalamon
st. 11:30 - 15:30
153 Stará Turá
ukáž na mape
M. R. Štefánika 354/2
916 01 Stará Turá
905594306
správkyňa aj vedúca
Monika Kucharovičová
st. 14:00 - 17:00 /tovar/
pi. 13:00 - 16:00 /tovar/
107 Štiavnik
ukáž na mape
Štiavnik č. 165 / Zdravotné stredisko/
013 55 Štiavnik
905337093
spr. Katarína Šindelová
ved. Katarína Belková
po. 10:00 - 16:00 /tovar/
91 Stropkov
ukáž na mape
Šarišská 1950/12
091 01 Stropkov
915849335
908971501
správca a vedúca
Gabriela Jadlovská
st. 14:00 - 17:00 /tovar/
199 Štúrovo
ukáž na mape
Námestie slobody 10 /hotel Zahovay/
943 01 Štúrovo
915849247
908442017
spr. Daniela Šonová
ved. Soňa Zahovayova
ut. 16:00 - 18:00 /tovar/
st. 16.00 - 17.00 /tovar/
št. 14:00 - 18:00 /tovar/
178 Sučany
ukáž na mape
Štiavnická cesta 747/14
038 52 Sučany
905163878
903810046
spr. Marta Valentová
ved. Dáša Luscoňová
st. 17.30 - 19:30 /tovar/
št. 17.00 - 19:00 /tovar/
92 Svidník
ukáž na mape
Sov. Hrdinov 37 /OD Profit 1. posch. /
089 01 Svidník
915849269
911535555
spr. Mária Klebanová
ved. Helena Rusinková
po. 13:00 - 16:00 /tovar/
st. 13:00 - 16:30 /tovar/
222 Tisovec
ukáž na mape
Daxnerova 775 /1. poschodie/
980 61 Tisovec
917699601
911549366
spr. Martina Vrábľová
ved. Tatiana Csölleová
st. 16:00 - 17:00 /tovar/
št. 16.00 - 17.00 /tovar/
206 Tlmače- Lipník
ukáž na mape
Mládežnícka 311
935 21 Tlmače- Lipník
948011108
915884916
spr. Vlasta Livovská
ved. Anna Valachová
po. 17:00 - 17:30 /tovar/
st. 17:00 - 17:30 /tovar/
82 Topoľčany
ukáž na mape
Ul. 17. Novembra 1300
955 01 Topoľčany
918583750
904384618
volať počas
otv.hodín
správkyňa aj vedúca
Marcela Začková
po. 12:00 - 17:00 /tovar/
st. 12:00 - 17:00 /tovar/
št. 11:00 - 15:00 /tovar/
186 Topoľčany
ukáž na mape
Obchodná 2
955 01 Topoľčany
915849313
správkyňa aj vedúca
Gabriela Žemberová
po. až pi. 11:00 - 16:00 /tovar/
81 Tornaľa
ukáž na mape
Hlavná 1
982 01 Tornaľa
915849200
907849964
spr. Danka Novosadová
ved. Eva Babíková
po. 11:00 - 15:00
st. 12:00 - 14:00 /tovar/
št. 11:00 - 15:00 /tovar/
16 Trebišov
ukáž na mape
Kukučínova 184 /č. dv. 305, 3. posch./
budova JEDNOTY 075 01 Trebišov
908609552
905638720
vol len počas
serv.hodín
správkyňa aj vedúca
Katarína Zubková
st. 14:00 - 17:30 /tovar/
pi. 12:30 - 17:00 /tovar/
204 Trebišov
ukáž na mape
Družstevná 1399/ 3
075 01 Trebišov
907857516
917285690
spr. Beáta Szántová
ved. Zdenka Maďarová
po. 11:00 - 16:00 /tovar/
st. 11:00 - 16:00 /tovar/
29 Trenčín
ukáž na mape
Palackého 35
/oproti VÚB, vedľa rešt. CINEMA/
911 01 Trenčín
905962069
915849236
správkyňa aj vedúca
Božena Šoltýsová
po. 11:30 - 14:00 /tovar/
st. 12:00 - 17:30 /tovar/
št. 11:30 - 17:00 /tovar/
pi. 11:30 - 14:00 /tovar/
22 Trnava
ukáž na mape
Vl. Clementisa 13 /Hotel Inka, sídl. Družba/
917 01 Trnava
915898706
915972378
správkyňa aj vedúca
Jana Zacharová
po. 14:00 - 16:00 /tovar/
st. 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00 /tovar/
49 Trnava
ukáž na mape
Kollárová 17 /oproti Irish Pub, vedla šport. štad./
917 01 Trnava
915898710
907625052
správkyňa aj vedúca
Jana Petrleničová
st. 12:00 - 18:00 /tovar/
št. 10:00 - 18:00 /tovar/
144 Trstená
ukáž na mape
Námestie M.R.Štefánika 15, VUB banka
/vchod zo zadu/ . 028 01 Trstená
918523858
908945481
spr.Eva Bučková
ved. Ida Balúnová
st. 13:00 - 15:00 /tovar/
pi. 13:00 - 16:00 /tovar/
257 Trstená
ukáž na mape
Železničiarov 296/40
Trstená
907498895
spr. Slávka Škoríková
ved. Diana Gajniaková
st. 13:00 - 16:30 /tovar/
št. 13:00 - 16:30 /tovar/
136 Turčainske Teplice
ukáž na mape
SNP 577/ 109,/v rodinnom dome - TIPOS/
039 01 Turčainske Teplice
908920665
907813565
spr. Darina Bogarová -Kamida
ved. Helena Kružlicová
po. 11:00 - 17:00 /tovar/
st. 12.30 - 16:30 /tovar/
pi. 12:30 - 16:30 /tovar/
129 Turzovka
ukáž na mape
Obchodná ul. 177 /Urbarský dom/
023 54 Turzovka
902579835
správkyňa aj vedúca
Jana Kudláčová
st. 16:00 - 17:30 /tovar/
pi. 13:00 - 16:00 /tovar/
72 Tvrdošín
ukáž na mape
Sidl. Medvedzie 132
/prizemie budovy UPSVaR/
027 44 Tvrdošín
908933949
902688508
spr. Viera Adamusová
ved. Veronika Poláčiková
po. 12:00 - 15:00 /tovar/
st. 12:00 - 15:00 /tovar/
št. 12:00 - 15:00
pi. 12:00 - 15:00 /tovar/
215 Tvrdošín
ukáž na mape
Farská 86/34 /Pri Lidli/
027 44, Tvrdošín
908932379
spr. Eva Bučková
ved. Miloslava Pafčová
po. až pi. 8:30 :16:30 /tovar/
so. 09:00 - 12:00
232 Veľká Ida
ukáž na mape
Veľká Ida 214
044 55 Veľká Ida
908063925
903714057
911063925
spr. Martina Horková
ved. Mária Špilková
ved. Andrea Rusnáková
ved. Denisa Repčoková
st. 14.00 - 18:00 /tovar/
61 Veľké Kapušany
ukáž na mape
Zoltána Fábryho 19 /budova ZUS na prízemí/
079 01 Veľké Kapušany
904241559
908090309
správkyňa aj vedúca
Judita Uvegešová
st. 14:00 - 14:30
pi. 14:30 - 17:30 /tovar/
58 Veľký Krtíš
ukáž na mape
Nám. Škultétyho 7
990 01 Veľký krtíš
915849258
905232878
spr. Marcela Krnáčová
ved. Katarína Gyurászová
po. 11:00 - 16:00 /tovar/
ut. 11:00 - 16:00 /tovar/
st. 11:00 - 16:00 /tovar/
št. 11:00 - 16:00 /tovar/
pi. 11:00 - 16:00 /tovar/
227 Veľký Krtíš
ukáž na mape
Nemocničná 757, č.dv.34
/administratívno - obchodná budova/
990 01 Veľký Krtíš
905923940
917921613
917954652
spr. Marianna Debnárová
ved. Terézia Matikovská
ved, Andrea Bandíková
st. 11:00 - 16:30 /tovar/
pi. 11:00 - 15:00 /tovar/
141 Vráble
ukáž na mape
Sídlisko Lúky 1122/88 budova OSBD za Tescom
952 01 Vráble
917462174
správkyňa aj vedúca
Marta Kvasňovská
st. 14:00 - 17:00 /tovar/
pi. 12:00 - 15:00 /tovar/
43 Vranov nad Topľou
ukáž na mape
M.R.Štefánika 876
093 01 Vranov nad Topľou
915849237
915849204
spr. Beáta Awadová
ved. Klára Vašková
st. 13:00 - 16:00 /tovar/
št. 13:00 - 16:00 /tovar/
148 Vranov nad Topľou
ukáž na mape
Námestie Slobody 1
093 01 Vranov nad Topľou
908838321
správkyňa aj vedúca
Mária Hudacká
ut. 11:00 - 17:00 /tovar/
st. 12:00 - 16:00 /tovar/
št. 11:00 - 17: 00 /tovar/
pi. 11:00 - 17:00 /tovar/
113 Vrútky
ukáž na mape
Cyrila Metoda 11,
Potraviny SAMA, poschodie/
038 61 Vrútky
915849292
správkyňa aj vedúca
Mgr. Salíniová Lenka
ut. 13:00 - 17:00 /tovar/
st. 15:00 - 17:00
št. 11.00 - 17.00 /tovar/
98 Žarnovica
ukáž na mape
Bystrická 1440 /predajňa Drevan/
966 81, Žarnovica
915811783
správkyňa aj vedúca
Zuzana Antošíková
po. 15:00 - 17:00 /tovar/
st. 15:00 - 17:00 /tovar/
205 Závod
ukáž na mape
Sokolská 105
908 72 Závod
907415203
918240639
spr. Marian koporec
ved. Marián Koporec
po. 18:00 - 19:00 /tovar/
st. 18:00 - 19:00 /tovar/
124 Želiezovce
ukáž na mape
Petőfiho 1 / obchodny dom/
937 01 Želiezovce
915849328
907666503
spr. Lea Boháčová
ved. Rita Bicskeiova
st. 13:00 - 16:00 /tovar/
86 Žiar nad Hronom
ukáž na mape
SNP 111
budova bývalej Agrobanky oproti Tescu
965 01 Žiar nad Hronom
905520356
915849305
správkyňa aj vedúca
Viera Ďurčíková
po. 13:00 - 17:00 /tovar/
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
št. 10:00 - 15:00
20 Žilina
ukáž na mape
Horný Val 31
Oproti VÚB banke , vchod z boku
010 01 Žilina
904366864
spr.Jana Glézlová
ved. Viera Menclová
po. 09:00 - 17:00 /tovar/
ut. 09:00 - 17:00 /tovar/
st. 09:00 - 17:00 /tovar/
št. 09:00 - 17:00 /tovar/
pi. 09:00 - 17:00 /tovar/
80 Žilina
ukáž na mape
Národná 16
010 01 Žilina
911971388
915885420
správkyňa aj vedúca
Soňa Antalová
po. 11:00 - 16:00 /tovar/
st. 11:00 - 17:00 /tovar/
št. 11:00 - 17:00 /tovar/
102 Žilina
ukáž na mape
Vojtecha Spanyola 24
010 01 Žilina
903555144
správkyňa aj vedúca
Gabriela Beňová
st. 12:00 - 18:00 /tovar/
št. 12:00 - 18:00 /tovar/
54 Zlaté Moravce
ukáž na mape
Hviezdoslavova 37 /INA CENTRUM
ružový dom medzi Billou a Tekovom 1.posch/
953 01, Zlaté Moravce
915849235
908685998
spr. Ľubica Červená
ved. Elena Sitarčíková
po. 14:00 - 17:00 /tovar/
št. 12:00 - 16:00 /tovar/
149 Zuberec
ukáž na mape
Obchodné centrum JEDNOTA 360, /1 poschodie/
027 32 Zuberec
948855970
903904091
správkyňa aj vedúca
Slávka Škoríková
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 13:00 - 15:00 /tovar/
35 Zvolen
ukáž na mape
Námestie SNP 75/26
/Wittman Centrum- vedľa PRIORU
vedla SAT ELETRONIC
960 01 Zvolen
915849206
907964042
907093258
902507086
číslo na SEB
vol. len počas
úradných
hodín
spr. Anna Litvíková
ved. Zuzan Madarászová
ved. Darina Vrobeľová
SEB
ut. 12:00 - 16:00 /tovar/
st. 13:00 - 17:00 /tovar/
pi. 13:00 - 17:00 /tovar/
228 Zvolen
ukáž na mape
Hviezdoslavova 42
960 01 Zvolen
915857591
905681653
907422555
spr. Jana Krnáčová
ved. Dušan Húska
ved. Zuzana Ušjaková
ut. 13:00 - 17:00 /tovar/
st. 13:00 - 16:30 /tovar/
št. 13:00 - 17:00 /tovar/